افتتاحیه کلاس های تابستانه کانون امام خمینی (ره)
زمان ثبت نام از15 خرداد الی 31 خرداد می باشد.

دانش آموزان می توانند برای ثبت نام ودریافت فرم به کانون امام خمینی مرجعه کنند.
تاریخ : شنبه 16 تیر 1397