برگزاری محفل قرآنی(جوان.قرآن وعترت)
دراین مراسم ضمن اجرای برنامه های متنوع وارزشمند قرآنی از دانش آموزان ممتاز در رشته های قرآن:حفظ/قرائت/مفاهیم ونغمات قرآنی تجلیل بعمل آمد.
تاریخ : شنبه 16 تیر 1397